banner32

banner28

Torbalı İcra Dairesi satışa çıkardı

Torbalı İcra Dairesi, İzmir ili, Torbalı ilçesi, Pancar Mahallesi, 2284 parselde yer alan çırçır fabrikası ve ekipmanlarını 14 milyon 282 bin 209 TL'ye icradan satıyor.

GÜNDEM 16.01.2020, 10:57 16.01.2020, 10:58
Torbalı İcra Dairesi satışa çıkardı
banner29

Torbalı İcra Dairesi tarafından  İzmir  ili, Torbalı ilçesi, Pancar Mahallesi, 2284 parselde yer alan çırçır fabrikası ve ekipmanları 14 milyon 282 bin 209 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 22 Nisan 2020 tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek.

İlan metni:

T.C. TORBALI İCRA DAİRESİ

2017/4150 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN

TAPU KAYDI : İZMİR İLİ TORBALI İLÇESİ PANCAR MAH. KÖYCİVARI MEVKİİ , 24 CİLT, 2268 SAYFA, 2284 PARSEL,18.700,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ, ÇIRÇIR FABRİKASI EV İDARİ VE ARSA

Taşınmazın Adresi: Kazım Karabekir Mahallesi, Bekir Saydam Caddesi, No: 39, Pütaş Pamuk Ürünleri Ticaret Sanayi A.Ş. Torbalı/İZMİR

İmar Durumu: Torbalı Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,16/11/2017 tarih 19511/19050 sayılı yazısında; dava konusu parselin yürürlükte olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’da “Sanayi Alanı, E: 0,50, Hmax: Serbest” olarak belirlenmiş olduğu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği imar uygulaması yapılması gerektiği belirtilmektedir.

taşınmaz; Kazım Karabekir Mahallesi, Bekir Saydam Caddesi, No: 39, Torbalı/İZMİR adresinde, tapu kayıtlarında, Pancar Mahallesi, 2284 parsel, 18.700,00 m2

Ana Taşınmaz Niteliği Çırçır Fabrikası Ev İdari ve Arsa olarak yer almaktadır. Taşınmazın üzerinde Pütaş Pamuk Ürünleri Ticaret Sanayi A.Ş. firması faaliyet göstermektedir. Taşınmazın yer aldığı parsel geometrik olarak dikdörtgene yakın bir şekle ve topografik olarak düz bir zemine sahiptir. Taşınmaz güneydoğu yönünden Bekir Saydam Caddesi’ne yaklaşık 115,00 m2 cephelidir. Taşınmazın giriş kapısı sürgülü demir kapı olup etrafı çevrilidir. Önünde Pancar Giriş otobüs durağı mevcut olup tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Yaklaşık olarak Pancar Mahallesi merkezine 800 m. İzban Pancar İstayonuna 500 m, Pancar O.S.B.’ne 2 km, Banka Şubeleri’nin de yer aldığı Ayrancılar Merkezi ve İzmir-Aydın karayolu’na 5.5 km, Torbalı İlçe merkezi 20 km, İzmir merkezine 36 km mesafededir. Yakın çevresinde çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren sanayi işletmeleri, alt ve orta gelir grubuna mensup kişilerin ikamet ettiği Pancar yerleşim alanı, Pancar O.S.B., kısmen boş arsa ve tarla alanları yer almaktadır. Bölge sanayi ve konut fonksiyonlu olarak gelişmektedir.

Zemin değeri: Taşınmazın imar durumu, topoğrafik durumu, ulaşım durumu ve önemli yerlere mesafeleri de dikkate alınarak çevredeki emsal nitelikteki parsellerin zemin rayiç değerleri yapılan kıyaslama neticesinde parselin zemin birim rayiç değerinin 550.00 TL/m2 olduğu kanaat ve görüşüne varılmıştır.

Bu ölçütlere göre; Keşif tarihi itibari ile zemin değeri: 18.700,00 m2 x 550,00 TL/m2 = 10.285.000,00 TL olmaktadır.

Zemin üstü değeri: Dava tarihi 2018 yılı olması nedeni ile taşınmazın zeminindeki yapıların değerleri 27.04.2018 tarih 30403 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri tebliği esaslarına göre hesaplamalar yapılacaktır. Bakanlar kurulunun 02.12.1982 Tarih ve 17886 sayılı resmi Gazetede yayınlanan aşınma paylarına ilişkin oranlar da dikkate alınarak tespit edilecek yıpranma oranı da hesaba katılarak dava tarihindeki değerleri bulunacaktır.

A- Fabrika Binası: Binanın taşıyıcı sistemi prefabrik kolon ve kiriş elemanlar kullanılarak, çatısı trapez sac levhalarla örtülmek koşuluyla yapılmıştır. Üç cephesi tuğla duvarla çevrilmiş olup, ön cephesi açıktır. Duvarların dış cepheden sıvalı, iç cepheden sıvasız olduğu görülmüştür. Bina 7,00 m yükseklikte ve 4.935,00 m2 alanındadır. % 30 oranında yıpranmış durumdadır. Bina bakımsızdır. Yapı II. Sınıf B grubu olup, Yapının Birim Maliyeti 483,00 TL/m2’dir.

Binanın değeri: 4.935,00 m2 x 483,00 TL/m2 x (1,00 – 0,30) = 1.668.523,00 TL’dır.

B- Fabrika Binası: Binanın taşıyıcı sistemi demir boru profillerden kolonlar ve çelik kirişlerden oluşmakta, çelik çatısının üzeri trapez saç levhalar ile örtülü, zemini beton, duvarları kısmen tuğla, kısmen briket olarak yapılmıştır. Bina yaklaşık olarak 7,00 m yüksekliğinde olup, 2.911,00 m2 alanındadır. Bakımsız vaziyettedir. % 40 oranında yıpranmış durumdadır. Bakımsızdır. Yapı II. Sınıf B grubu olup, Yapının Birim Maliyeti 483,00 TL/m2 Binanın değeri: 2.911,00 m2 x 483,00 TL/m2 x (1,00 – 0,40) = 843.608,00 TL’dır.

C- Depo Olarak Kullanılan Yapı: Bina betonarme karkas olarak yapılmış, tek katlı, briket duvarlı, çelik çatısının üzeri trapez saç levhalar ile örtülü, giriş kapısı ve pencereleri demir doğrama, dışı sıvasız durumda, badanalı, depo olarak kullanılmaktadır. Yapı 7,00 m yüksekliğinde, 457,00 m2 alanlı ve % 30 oranında yıpranmış durumdadır. Yapı II. Sınıf B grubu olup, Yapının Birim Maliyeti 483,00 TL/m2Binanın değeri: 457,00 m2 x 483,00 TL/m2 x (1,00 – 0,30) = 154.512,00 TL’dır

D- Depo Olarak Kullanılan Bina: Bina betonarme karkas olarak inşaa edilmiş, tek katlı, briket duvarlı, çelik çatısının üzeri trapez saç levhalar ile örtülü, giriş kapısı ve pencereleri demir doğrama, dışı sıvalı ve badanalı, depo olarak kullanılmak üzere yapılmıştır. Bina 7,00 m yüksekliğinde, 436,00 m2 alanlı ve % 30 oranında aşınmış durumdadır. Yapı II. Sınıf B grubu olup, Yapının Birim Maliyeti 483,00 TL/m2Binanın değeri: 436,00 m2 x 483,00 TL/m2 x (1,00 – 0,30) = 147.412,00 TL’dır

E-Depo Olarak Kullanılan Bina: Bina betonarme karkas olarak inşaa edilmiş, tek katlı,

briket duvarlı, çelik çatısının üzeri trapez saç levhalar ile örtülü, giriş kapısı demir

doğrama, yatay kayar kapılı, pencereleri demir doğrama, dışı sıvalı ve badanalı,

depo olarak kullanılmakta olup, 7,00 m yüksekliğinde, 433,00 m2 alanlı, % 30

oranında aşınma payı oranlıdır. Yapı II. Sınıf B grubu olup, Yapının Birim Maliyeti

483,00 TL/m2Binanın değeri: 433,00 m2 x 483,00 TL/m2 x (1,00 – 0,30) =

146.397,00 TL’dır.

F- İdare Binası ve Kantar: Betonarme karkas olarak yapılmış olup, iki katlı, idare binası olarak kullanılmıştır. Kapalı olduğu için dışarıdan gözlem yapılmıştır. Binanın alt kat pencereleri alüminyum doğrama, üst kat pencereleri ahşap doğrama, çatısı ahşap karkas üzeri kiremit ile örtülü, dışı sıvalı ve badanalı olan binanın, sağ yan cephesinde, binaya bitişik, tek katlı, yığma tarzda yapılmış duvarları sıvalı ve badanalı, kiremit çatılı, kapı ve pencereleri demir doğrama, kantar binası ve sol yan cephesinde yine binaya bitişik, tek katlı, yığma tarzda yapılmış, çelik çatılı üzeri trapez saç levhalar ile örtülü, dışı sıvalı ve badanalı bir yapı bulunmaktadır. Bina toplam 424,00 m2 alanlı olup, % 30 oranında yıpranmış durumdadır. Yapı III. Sınıf A grubu olup, Yapının Birim Maliyeti 800,00 TL/m2Binanın değeri: 424,00 m2 x 800,00 TL/m2 x (1,00 – 0,30) = 237.440,00 TL’dır.

G- Lojman Olarak Kullanılan Bina: Betonarme karkas olarak yapılmış, iki katlı, kapı ve pencereleri ahşap doğrama, dışı sıvalı ve badanalı, lojman olarak kullanıldığı ifade edilmiş, toplam 118,00 m2 alanlı ve mevcut durumu itibari ile % 30 oranında yıpranmış durumdadır. Binaya bitişik, sol yan cephesinde, yığma tarzda yapılmış, tek katlı, 23,00 m2 alanında depo binası bulunmaktadır. Yapı III. Sınıf A grubu olup, Yapının Birim Maliyeti 800,00 TL/m2Binanın değeri: 141,00 m2 x 800,00 TL/m2 x (1,00 – 0,30) = 78.960,00 TL’dır.

H- Havuz: Betonarme olarak yapılmış olup, 45,00 m2 alanlı ve % 30 yıpranma paylıdır.

Yapı I.Sınıf B grubu olup, Yapının Birim Maliyeti 228,00 TL/m2 Toplam değeri: 45,00 m2 x 228,00 TL/m2 x (1,00 – 0,30) = 7.182,00 TL’dır.

I- Sera: Demir boru iskeletli, üzeri naylon ve branda örtülü, 307,00 m2 alanlıdır. İçinde herhangi bir ürün ekili değildir. Aşınma payı Fiziksel olarak ve eksik imalat nedeniyle % 60’dir. Yapı I.Sınıf A grubu olarak değerlendirilmiş olup, Yapının Birim Maliyeti 153,00 TL/m2 Toplam değeri: 307,00 m2 x 153,00 TL/m2 x (1,00 – 0,60) = 18.788,00 TL’dır.

J- Trafo: Betonarme karkas olarak yapılmış, B harfi ile kodlandırılmış yapıya bitişik, tek

katlı, ahşap karkas çatının üzeri eternit ile örtülü, kapılar demir doğrama, 60,00 m2

alanlı, % 30 aşınma oranlıdır. Yapı II. Sınıf B grubu olup, Yapının Birim Maliyeti

483,00 TL/m2yapının yapının değeri: 60,00 m2 x 483,00 TL/m2 x (1,00 – 0,30) =

20.286,00 TL’dır.

L- Kazan Dairesi: yığma bina tarzında yapılmış, tek katlı, briket duvarlı, çelik çatısının üzeri trapez saç levhalar ile örtülü, pencereleri demir doğrama, dışı sıvasız durumda olup, 7,00 m yüksekliğinde, 136,50 m2 alanlı ve % 30 oranında yıpranma paylıdır.

Yapı II. Sınıf B grubu olup, Yapının Birim Maliyeti 483,00 TL/m2 Binanın değeri: 136,50 m2 x 483,00 TL/m2 x (1,00 – 0,30) = 46.151,00 TL’dır

Bu Yapıların Dışında Kalan Yapı ve İmalatlar:

- Tesis giriş kapısı olan elektrikli kayar kapı,

- Tesisin çevresinde bulunan, prefabrik beton direkli kafes teli çit yapı,

- Tesis girişinde bulunan 6,00 m2 alanlı bekçi kulübesi, (yığma, tek katlı, içi ve dışı sıvalı ve

boyalı, kapı ve pencereleri ahşap doğrama, çatısı kiremit ile kaplanmış durumda)

- Sundurma yapılar,

- Saha betonu,

olmak üzere maktuen 50.000,00 TL olarak hesaplanmıştır.

K-Bekçi kulübesi ve kayar kapı

Parsel üzerinde bulunan yapıların toplam değeri:

1.668.523,00+843.608,00+154.512,00+147.412,00+146.397,00+237.440,00+78.960,00+7.182,00+18.788,00+20.286,00+46.151,00+50.000,00 = 3.419.259,00 TL

olarak hesaplanmıştır.

MAKİNA YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRMELER:

Davacı vekilinin keşif sırasında ; Torbalı İcra Müdürlüğü tarafından fabrikada yapılmış olan makinelerin eksik çıkarıldığını, havuz etrafında bulunan makine ve su tankları ile kazan dairesinde bulunan makinelerin hesaba katılmadığını beyan ederek bunların da hesaba katılmasını istemiştir. Tarafımızdan tesis içinde yapılan tüm binalar içinde ve sahada bulunan makine ve ekipmanlar tespit edilerek, icra müdürlüğü tarafından çıkarılan makineler ile karşılaştırması yapılmıştır. İcra müdürlüğü tarafından tespit edilen hurdaya çıkmış kamyon ile New Holland marka traktör kepçe sahada görülemediği için bu makineler tespitten çıkarılmıştır. Havuz etrafında bulunan motopomp ve su tankları ile kazan dairesinde bulunan kazanlar ile su tasfiye cihazları yerinde var olduğu görülerek bu makineler değerlendirilmeye alınmıştır. İzmir ili Torbalı İlçesi Pancar Mahallesi mevkii Pütaş Fabrikasının içinde bulunan makine ve ekipmanlar aşağıda listelenmiş ve yapılan inceleme sonucunda 2. el piyasa rayiç değerleri tespit edilerek güncel fiyatları aşağıda gösterilmiştir.

1. Sabit Kamyon Kantarı Tabliyesi 1 Adet 5.000.-

2. Muhtelif Split Klima 4 Adet 4x600 = 2.400.-

3. Muhtelif Duvar Tipi Klima 4 Adet 4x300 = 1.200.-

4. Kaynak Makinesi 2 Adet 2x500 = 1.000.-

5. Seyyar Bantlı Konveyor 1 Adet 2.200.

6. Muhtelif Tank 17 Adet 17x1000 = 17.000.-

7. Pamuk Tava Pişirici 3 Adet 3x30.000 = 90.000.-

8. Sümer Marka Çırçır Makinesi 52 Adet 50x3.200 = 166.400.-

9. Sait Marka Hidrolik Pres ve Güç Ünitesi2 Adet 26.000.-

10. Mahlıç Klineri 2 Adet 2x8.000 = 16.000.-

11. Kırma Makinesi 1 Adet 5.500.-

12. Kapçık Makinesi 1 Adet 5.500.-

13. Konfeksiyon Brother ve Typıcal dikiş makinesi 15 Adet 18x 700 = 12.600.-

14. Muhtelif Marka Overlok Makinesi 8 Adet 8 x 200= 1.600.-

15. Konfeksiyon Tesan Tüp Kumaş Serim makinesi 1 Adet 15.500.-

16. Konfeksiyon Tesan H-100 Hızar makinesi 1 Adet 9.000.-

17. Plotter 1 Adet 6.000.-

18. Biye Makinesi 1 Adet 750.-

19. Baskül 1 Adet 250.-

20. Esman ve Foreks Marka Kesim Motoru 3Adet 3 x 300= 900.-

21. Bantlı Motorlu Elevatör Çırçır Mak.Altı 2 Adet 2x 2000= 4.000.-

22. Paskaralı Ütü 2 Adet 2 x 700= 1.400.-

23. Serim Masaları Muhtelif Ebatta 10 Adet 10 x 200= 2.000.-

24. Buhar Kazanı (Ütüler İçin) 1 Adet 1 x 500= 500.-

25. Transpalet 2 Ton 1 Adet 500.-

26. Saç Su Tankı 4 Bölmeli 1 Adet 500.-

27. Krom Su Tankı (Havuz yanı) 10 Ton. 1 Adet 2.000.-

28. Mavi Renki Saç Su Tankı 7 Ton 1 Adet 500.-

29. Elektrikli Salyangoz Tip Motopomp 1 Adet 250.-

30. Plastik Su Tankı 2 Ton 1 Adet 500.-

31. Elevatörlü Tuğla Kazan

ve Pompaları 1 Grp 5.000.-

32. Su Tasfiye Cihazı 1 Adet 1.000.-

TOPLAM 402.950,00 TL

ELEKTRİK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRMELER:

Tespiti yapılan Pamuk Ürünleri işleme fabrikasına ait elektrik tesisatı incelendiğinde, gerekli enerjinin yaklaşık 500 metre uzunluğundaki beton direkli ve Swallow iletkenli E.N.H. ile temin edildiği ve nihayet beton direğinden 5 hücreli beton trafo köşküne gevşek bağla giriş yapıldığı görülmüştür. Tesisin trafo hücresi bölümünde 34,5 kV 400 kVA gücünde dahili tipte trafo bulunduğu ve trafo postasına ait seksiyoner, sigorta ve parafudrların mevcut olduğu tespit edilmiştir. Enerjinin ölçü hücresindeki 400 KVA’ lık A.G. panosuna 3x240+120 mm² NYY kablo ile iletildiği ve A.G. panosunda 3*630 A’lik T.M.Ş. ile 3 adet 600/5 A akım trafosu bulunduğu ayrıca A.G. panosunun yanında otomatik kompanzasyon panosunun bulunduğu tespit edilmiştir.

Fabrikada sahasında yapılan incelemede, büyük bir bölümün tamamen boş olduğu ve buraların bitkisel malzemelerin depolama alanı olarak kullanıldığı, bu bölümlerde aydınlatma ve güç elektrik tesisatlarının mevcut olduğu görülmüştür. Fabrikanın diğer bölümlerinde bulunan pamuk ve kumaş işleme amaçlı makinaların ise uzun süredir kullanılmamış olduğu ve bunlara ait kumanda panolarının, besleme kablolarının ve aydınlatma tesisatlarının mevcut ve dağıtım panolarının bazılarının da enerjili olduğu tespit edilmiştir. Fabrikanın bahsedilen bölümlerinden ve dağıtım panolarının da bir kısmının görünümü aşağıda verilmiştir.

Fabrikada yapılan tespit esnasında, kilitli olan ve Konfeksiyon Atölyesi olarak kullanılan binanın görevli kişiye açtırılması sonucunda burada gerekli inceleme ve tespitler yapılmıştır. Buna göre söz konusu atölyenin enerji beslemesi için 3x95+50 mm² NYY kablonun trafo binasından

itibaren yaklaşık 100 metre uzunluğunda sıva üstünden iptidai olarak çekilmiş olduğu ve atölye içinde bulunan dağıtım kutusu ile yanında bulunan kumanda panosuna giriş yapıldığı görülmüştür.

Konfeksiyon atölyesine ait tüm elektrik tesisatının galvaniz tava içerisinden yapıldığı görülmüştür. Buna göre, atölyede bulunan 20 adet Brother markalı dikiş makinaları ile diğer özel makinaların beslemeleri için üzerinde 35 adet kombine prizin ve içinde besleme kablolarının da bulunduğu 10 Cm² lik galvaniz tavanın tüm atölyeyi dolaştığı, ayrıca aydınlatma amaçlı olarak üzerinde 2x40 W’lık Flüoresan lambaların ve bunlara ait besleme kablolarının da bulunduğu galvaniz tavanın da benzer şekilde paralel olarak dolaştığı görülmüştür.

Fabrika sahasında bulunan idari binaların kapılarının kilitli olması ve açılma imkanı olmaması nedeniyle söz konusu taşınmazlarda tespit yapılamamıştır.

Buna göre; mevcut ekipmanlardaki yıpranma oranları da göz önünde tutularak fabrikaya ait mevcut elektrik tesisatının değer tespiti aşağıda yapılmıştır.

S.No Tespiti Yapılan Malzeme ve Tesisatın AdıBirimi MiktarıBirim Fiyatı Tutarı (TL)

1 5 hücreli beton trafo köşkü ve 34,5 kV 400

kVA dahili tip trafo postası (Beton direkli ENH,

dahili trafo, AG ve Kompanzasyon panosu,

seksiyoner, kesici, parafudr, komple) Takım 1 77.000,00 77.000,00

2 Fabrika enerji besleme kabloları komple1 22.000,00 22.000,00

3 Dağıtım ve kumanda panoları komple1 16.500,00 16.500,00

4 Galvaniz tava tesisatı ve ekipmanları komple 1 11.000,00 11.000,00

5 Fabrika ve atölye aydınlatma tesisatı komple 1 5.500,00 5.500,00

FABRİKAYA AİT ELEKTRİK TESİSATININ TOPLAM DEĞERİ (TL) :132.000,00 TL

Dava Konusu Taşınmazın Değerini Olumlu Olarak Etkileyen Unsurlar:

-Belediye hizmetlerinden faydalanması,

-Ana ulaşım yoluna cepheli olması,

-Sanayi alanı imarlı olması,

-Düz bir zemine sahip olması,

Dava Konusu Taşınmazın Değerini Olumsuz Yönde Etkileyen Unsurlar:

-Üzerinde yer alan yapı, makine ve elektrik unsurlarının çok eski olması, bazılarının kısmen

ekonomik ömrünü tamamlamış olması,

-3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği imar uygulaması yapılması gerekmesi,

-Gayrimenkul sektöründe yaşanan ekonomik daralma,

-Üzerinde yer alan ipotek, çok sayıda haciz ve geçit hakkı,

-Alıcı kitlesinin sınırlı olması,

A-İNŞAAT AÇISINDAN YAPILAN DEĞERLENDİRME:

1- A bölümündeki fabrika binası ve diğer yapıların Grup ve sınıfları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yapı yaklaşık Maliyetleri hakkındaki tebliğde de belirtildiği gibi farklı grup ve sınıf kapsamında olmaları nedeniyle, her yapı kendi grup ve sınıf maliyetine göre değerlendirildiğinden hesaplamalardaki birim fiyatlar tüm yapılarda 483,00 TL alınmamıştır.

2- Kapasite Raporunda belirtilen alan kapasite raporunda da belirtildiği gibi toplam kapalı sahayı ifade etmektedir. A bölümü için tespit ettiğimiz 4935,00 m² alan sadece fabrika kısmı alandır. Bu nedenle ölçülerde bir hata görülmemiştir.

3- Yapıların eskime payı başka bir değiş ile yıpranma payı yapıların yaşına göre belirlendiği gibi fiziksel görünümlerde de dikkate alınarak hesaplandığından tespit edilen yıpranma payı oranında bir yanlışlık bulunmamaktadır.

B-MAKİNE AÇISINDAN YAPILAN DEĞERLENDİRME:

Davacı vekili keşif sırasında; Torbalı icra müdürlüğü tarafından yaptırılan kıymet takdirinde, havuz etrafında bulunan makine ve su tankları ile kazan dairesinde bulunan makinelerin değer tespitine katılmadığını beyan ederek bu makinelerin de değer tespitinin yapılması istenmiştir. Tarafımızdan fabrikada yapılan tespitte davacının tespitini istediği makineler kök raporumuzda gösterilmiştir. Bu kez de davacı vekili resimler sunarak,

1-Çırçır makinesi alt ve üst helezonları 2-Mahuç taşıyıcı bantları 3-Aspiratör 4-Pamuk çiftleme makineleri 5-Kondansatörler 6- Yağ fabrikası Buhar kazanı 7-Yağ fabrikası çalkarları 8- Su arıtma makinelerinin hesaba katılmadığını beyan etmiştir. Yukarıda eksik olarak belirtilen makinelerden, avluda bulunan mavi renkli su tankı su arıtma makinesi olmayıp, su tankıdır. Bu tankın yanında bulunan su pompası ve tank dikkate alınmıştır. Mahuç taşıyıcı bant olarak belirtilen makine, tarafımızdan “bantlı motorlu elevatör çırçır makinesi altı” olarak değerlendirilmiştir. Yağ fabrikası buhar kazanı, tarafımızdan “Elevatörlü Tuğla Kazan ve Pompaları”olarak değerlendirilmiştir.Bunun dışındaki değerlendirilmeyen makineler değerlemeye alınmıştır.

1. Sabit Kamyon Kantarı Tabliyesi 1 Adet 5.000.-

2. Muhtelif Split Klima 4 Adet 4x600 = 2.400.-

3. Muhtelif Duvar Tipi Klima 4 Adet 4x300 = 1.200.-

4. Kaynak Makinesi 2 Adet 2x500 = 1.000.-

5. Seyyar Bantlı Konveyor 1 Adet 2.200.

6. Muhtelif Tank 17 Adet 17x1000 = 17.000.-

7. Pamuk Tava Pişirici 3 Adet 3x30.000 = 90.000.-

8. Sümer Marka Çırçır Makinesi 52 Adet 50x3.200 = 166.400.-

9. Sait Marka Hidrolik Pres ve Güç Ünitesi 2 Adet 26.000.-

10. Mahlıç Klineri 2 Adet 2x8.000 = 16.000.-

11. Kırma Makinesi 1 Adet 5.500.-

12. Kapçık Makinesi 1 Adet 5.500.-

13. Konfeksiyon Brother ve Typıcal dikiş makinesi 15 Adet 18x 700 = 12.600.-

14. Muhtelif Marka Overlok Makinesi 8 Adet 8 x 200= 1.600.-

15. Konfeksiyon Tesan Tüp Kumaş Serim makinesi 1 Adet 15.500.-

16. Konfeksiyon Tesan H-100 Hızar makinesi 1 Adet 9.000.-

17. Plotter 1 Adet 6.000.-

18. Biye Makinesi 1 Adet 750.-

19. Baskül 1 Adet 250.-

20. Esman ve Foreks Marka Kesim Motoru 3 Adet 3 x 300= 900.-

21. Bantlı Motorlu Elevatör Çırçır Mak.Altı 2 Adet 2x 2000= 4.000.-

22. Paskaralı Ütü 2 Adet 2 x 700= 1.400.-

23. Serim Masaları Muhtelif Ebatta 10 Adet 10 x 200= 2.000.-

24. Buhar Kazanı (Ütüler İçin) 1 Adet 1 x 500= 500.-

25. Transpalet 2 Ton 1 Adet 500.-

26. Saç Su Tankı 4 Bölmeli 1 Adet 500.-

27. Krom Su Tankı (Havuz yanı) 10 Ton. 1 Adet 2.000.-

28. Mavi Renki Saç Su Tankı 7 Ton 1 Adet 500.-

29. Elektrikli Salyangoz Tip Motopomp 1 Adet 250.-

30. Plastik Su Tankı 2 Ton 1 Adet 500.-

31. Elevatörlü Tuğla Kazan ve Pompaları 1 Grp 5.000-

32. Su Tasfiye Cihazı 1 Adet 1.000.-

33. Çırçır Makinesi Alt ve Üst Elevatörleri 200 mt. 8.000.-

34. Pamuk Çitleme Makineleri 1 Grp 5.000.-

35. Kondansatörler 1 Grp 5.000.-

36. Aspiratörler 1 Grp 1.000.-

37. Yağ Fabrikası Çalkarları 1 Grp 4.000.-

TOPLAM 425.950,00 TL

C-ELEKTRİK AÇISINDAN YAPILAN DEĞERLENDİRME:

-19.06.2019 tarihinde kök raporumuzdaki elektrifikasyon yönünden çıkartılan keşifte 132.000,00.TL bulunmuş idi.

-Fabrikanın trafosu 34,5/04.kV -400.kVA trafonunpanosunun kablolarınıniçerisinde olduğu, pano içerisinde konpanzasyon tesisatının mevcut olduğu, Bu nedenle Kondansatör grupları pano içerisinde değerlendirilmiştir.

-İlave olarak20 adet aydınlatma direkleri global olarak direk ler dikimi lambaları dahil maliyet 20*1000,00= 20.000,00.TL dir. %10 yıpranma payını düşer isek 20.000-2000=18000,00.TL

20.KVA jeneratör ikinci el piyasası2.000,00.TL

Toplam ilave =2000+18000=20.000,00.TL

Kök raporumuzda 132.000,00.TL

Ek raporda 20.000,00.TL

Yeni Toplam 152.000,00.TL

Elektrifikasyon yönünden başkaca değerlendirilecekitirazı değer bulunamamıştır.

SONUÇ N E T İ C E:

* Zemin Degeri : 10.285,000,00 TL

*Parsel Üzerindeki Yapıların Toplam Değeri : 3.419.259.00.TL

*Tesiste Bulunan Makine ve Ekipmanların Toplam Değeri : 425.950,00 TL

*Tesiste Bulunan Elektrik Tesisatının Toplam Değeri : 152.000,00.TL

*TOPLAM DEĞER: :14.282.209,00.TL

MUHAMMENBEDEL : 14.282.209,00-TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Dosyasındaki gibidir

1. Satış Günü : 22/04/2020 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü : 21/05/2020 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri : TORBALI ADALET SARAYI MEZAT SALONU TORBALI/ İZMİR -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/4150 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

7-Tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapudakayıtlı adreslerinde bulunmayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de tebligat yerine geçeceğiilan olunur.26/12/2019

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Yorumlar (0)
14
açık
Namaz Vakti 11 Mayıs 2021
İmsak 04:19
Güneş 05:57
Öğle 13:13
İkindi 17:03
Akşam 20:19
Yatsı 21:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 38 81
2. Fenerbahçe 38 79
3. Galatasaray 38 78
4. Trabzonspor 38 67
5. Hatayspor 38 60
6. Sivasspor 38 59
7. Alanyaspor 38 57
8. Gaziantep FK 38 55
9. Karagümrük 38 54
10. Göztepe 38 51
11. Konyaspor 38 48
12. Rizespor 38 45
13. Malatyaspor 38 44
14. Başakşehir 38 44
15. Kasımpaşa 38 43
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 38 40
18. Ankaragücü 38 38
19. Erzurumspor 39 37
20. Gençlerbirliği 38 35
21. Denizlispor 38 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 35 80
2. M. United 34 70
3. Chelsea 35 64
4. Leicester City 35 63
5. West Ham 35 58
6. Liverpool 34 57
7. Tottenham 35 56
8. Everton 34 55
9. Arsenal 35 52
10. Leeds United 35 50
11. Aston Villa 34 48
12. Wolverhampton 35 45
13. Crystal Palace 34 41
14. Burnley 35 39
15. Newcastle 35 39
16. Brighton 35 37
17. Southampton 34 37
18. Fulham 35 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 35 77
2. Real Madrid 35 75
3. Barcelona 35 75
4. Sevilla 35 71
5. Real Sociedad 35 56
6. Real Betis 35 54
7. Villarreal 35 52
8. Celta de Vigo 35 47
9. Athletic Bilbao 35 46
10. Granada 35 45
11. Cádiz 35 43
12. Osasuna 35 41
13. Valencia 35 39
14. Levante 35 39
15. Getafe 35 34
16. Deportivo Alaves 35 32
17. Real Valladolid 35 31
18. Huesca 35 30
19. Elche 35 30
20. Eibar 35 29