banner32

banner28

Aylık 3 bin lira değer biçildi

Torbalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi geçtiğimiz aylarda açılmıştı. Kısa sürede büyük bir kitleye hitap eden hastanede kantin ise açılmamıştı.

GÜNDEM 19.03.2020, 13:22 19.03.2020, 14:50
Aylık 3 bin lira değer biçildi
banner29

Torbalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi geçtiğimiz aylarda açılmıştı. Kısa sürede büyük bir kitleye hitap eden hastanede kantin ise açılmamıştı. Giden vatandaşların büyük sıkıntı yaşadığı kantinle ilgili gelişme yaşandı. Kantin ihaleye çıkıyor. Yıllık tahmini olarak 36 bin liraya ihale edilmesi beklenen kantin için 9 bin ihale teminatı yatırılması gerekiyor. 25 Mart’ta ihale edilecek olan kantin ve ihalesinin detayları aşağıda yer almaktadır:

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

TORBALI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

KANTİN, BÜFE ve ÇAY OCAĞI YERİNİN KİRAYA VERİLMESİ

İHALE İLANI

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Torbalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kantin, Büfe ve Çay Ocağı Yeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü İhalesi ile 3 yıl (36 ay) süre ile kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

TORBALI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TAŞINMAZIN ADRES BİLGİLERİ

TAŞINMAZ NO                   CİNSİ HASTANE

FİİLİ DURUMU       Kantin,Büfe ve Çay Ocağı    YÜZÖLÇÜMÜ(m²)  6481 m²

İLİ      İZMİR            HAZİNE HİSSESİ    TAM

İLÇESİ           Torbalı TAPU TARİHİ         

MAHALLESİ/KÖYÜ          Muratbey Mahallesi    PAFTA/CİLT NO      3923-II

CADDESİ/SOKAĞI Doğan Bursalıoğlu Cd.          ADA/SAHİFE NO    96

YÖRESİ         Koruluk          PARSEL/SIRA NO   6

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ İLE İLGİLİ BİLGİLER

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MAL          Açık Alan (m²)           Kapalı Alan (m²)        Toplam Alan (m²)

Kantin, Büfe ve Çay Ocağı (3 Yıllık)           ….. m² 57,15 m²         57,15 m²

İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MAL          TAHMİNİ 1 YILLIK (İLK YIL) KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT

BEDELİ (% 25)         DÖKÜMAN BEDELİ          İHALE TARİHİ        İHALE SAATİ

Kantin, Büfe ve Çay Ocağı (3 Yıllık)           36.000,00 TL  9.000,00TL     250,00 TL.      25.03.2020      11:00

İHALEYİ YAPAN İDARENİN

Adresi :           İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı

Sümer Mah.451 Sok. No:2 Konak/İZMİR

a) Telefon ve faks numarası   444 35 01 (2265-2272)

b) Elektronik Posta Adresi     cengiz.cevizci@saglik.gov.tr

A-İstekliler yukarıdaki ticari alana ilişkin tekliflerini ihale saatinde sunacaklardır.

B-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıdaki belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

Gerçek Kişilerde:

1-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

2-Kanuni İkametgâh Belgesi (Son 6 ay içerisinde alınmış aslı),

3-İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kayıt belgesi,

4-Bağlı bulunduğu sanayi/meslek/esnaf / ticaret odasından son 6 ay içerisinde alınmış Oda Kayıt Belgesi,

5-Güncel tebligat adresi (İkametgah belgesinde yazılan adres de, tebligat adresi olarak kabul edilebilecektir.)

6-a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;

İmza beyannamesi (Aslı, noterce onaylı sureti veya idarece onaylı sureti)

b) Vekil olması halinde; İhaleye teklif verenin vekil olması halinde vekalet eden gerçek veya tüzel kişiliğin ilgisine göre imza beyanı/imza sirküleri, vekaletname ve vekilin imza beyanı (Belgelerin aslı, noterce onaylı sureti veya idarece onaylı sureti)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişiliklerin her birinin 1-2-3-4-7-8. Maddelerdeki esaslara göre temin edilecek belgeler

7-İlan tarihi itibariyle ihale konusu işlerde SGK’ya borcu olmadığına dair alınan belge,

8-İlan tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair alınan belge,

9-İhale doküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve doküman satın alındığına dair belge:

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün T.C. Halk Bankası Basmane Şubesi nezdindeki TR24 0001 2009 7330 0005 0000 46 Iban nolu hesabına (isteklinin adı, vergi dairesi ve vergi numarasını belirtilerek) yatırılacaktır. İhale Dokümanı Müdürlüğümüz Konak Hizmet Binası (Sümer Mah. 451 Sk. No:2 Konak/İZMİR) adresinden satın alınabilir.

Posta veya kargo ile doküman satışı yapılmayacaktır.

10-Geçici Teminat, ihale saatinden önce; muhammen bedelin % 25’inden az olmamak üzere 2886 Sayılı Kanuna uygun süresiz geçici teminat mektubu ya da nakit teminatlar İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün T.C. Halk Bankası Basmane Şubesi nezdindeki TR24 0001 2009 7330 0005 0000 46 Iban nolu hesabına (isteklinin adı, vergi dairesi ve vergi numarasını belirtilerek) yatırılacaktır.

EFT ile yapılan ödemelerde alındı makbuzu ihale dosyasında bulunacaktır.

11- İstekliler ihale tarihi itibari ile son 10 yıl içinde, muhammen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere kamu veya özel sektörde bedel içeren bir sözleşme kapsamında ihale konusu veya benzer işi yapmış olmalıdır.

İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin;

a) Kamu sektöründe yapılmış ise: İş deneyim belgesi veya sözleşme bedelini ve gerçekleşen bedeli belirtir kurum resmi yazısını

b) Özel sektörde yapılmış ise: Bedel belirten tek bir sözleşme ve bu sözleşmeye ilişkin ödeme belgelerinin/dekontlarının (noter veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi) onaylı suretlerini ihale dosyasına konulacaktır.

c) İşyerinin mülkiyetinin işletmeciye ait olması halinde ise;

Tapu örneği, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve en az 3 yıl kesintisiz süre ile işe devam ettiğine dair ticaret sicil/meslek odasından alınan yazı da ihale dosyasına konulacaktır.

Bu ihalede benzer iş olarak: Pastane, Büfe, Kantin, Çay Ocağı, Kafeterya, Catering, Lokal işleri sayılacaktır.

Tüzel Kişiliklerde:

1-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

2-İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kayıt belgesi,

3-Bağlı bulunduğu sanayi/meslek/esnaf / ticaret odasından son 6 ay içerisinde alınmış Oda Kayıt Belgesi,

4-Güncel tebligat adresi (Ticaret Sicil gazetesinde belirtilen adres de, tebligat adresi olarak kabul edilebilecektir.)

5-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;

a) Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri (Aslı, noterce onaylı sureti veya idarece onaylı sureti)

b) Vekil olması halinde; İhaleye teklif verenin vekil olması halinde vekalet eden gerçek veya tüzel kişiliğin ilgisine göre imza beyanı/imza sirküleri, vekaletname ve vekilin imza beyanı (Belgelerin aslı, noterce onaylı sureti veya idarece onaylı sureti)

d) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin 1-2-3-4-6-7. Maddelerdeki esaslara göre temin edilecek belgeler

6-İlan tarihi itibariyle ihale konusu işlerde SGK’ya borcu olmadığına dair alınan belge,

7-İlan tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair alınan belge,

8-İhale doküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve doküman satın alındığına dair belge:

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün T.C. Halk Bankası Basmane Şubesi nezdindeki TR24 0001 2009 7330 0005 0000 46 Iban nolu hesabına (isteklinin adı, vergi dairesi ve vergi numarasını belirtilerek) yatırılacaktır. İhale Dokümanı Müdürlüğümüz Konak Hizmet Binası (Sümer Mah. 451 Sk. No:2 Konak/İZMİR) adresinden satın alınabilir. Posta veya kargo ile doküman satışı yapılmayacaktır.

9-Geçici Teminat, ihale saatinden önce; muhammen bedelin % 25’inden az olmamak üzere 2886 Sayılı Kanuna uygun süresiz geçici teminat mektubu ya da nakit teminatlar İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün T.C. Halk Bankası Basmane Şubesi nezdindeki TR24 0001 2009 7330 0005 0000 46 Iban nolu hesabına (isteklinin adı, vergi dairesi ve vergi numarasını belirtilerek) yatırılacaktır. EFT ile yapılan ödemelerde alındı makbuzu ihale dosyasında bulunacaktır.

10- İstekliler ihale tarihi itibari ile son 10 yıl içinde, muhammen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere kamu veya özel sektörde bedel içeren bir sözleşme kapsamında ihale konusu veya benzer işi yapmış olmalıdır.

İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin;

a) Kamu sektöründe yapılmış ise: İş deneyim belgesi veya sözleşme bedelini ve gerçekleşen bedeli belirtir kurum resmi yazısını

b) Özel sektörde yapılmış ise: Bedel belirten tek bir sözleşme ve bu sözleşmeye ilişkin ödeme belgelerinin/dekontlarının (noter veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi) onaylı suretlerini ihale dosyasına konulacaktır.

c) İşyerinin mülkiyetinin işletmeciye ait olması halinde ise;

Tapu örneği, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve en az 3 yıl kesintisiz süre ile işe devam ettiğine dair ticaret sicil/meslek odasından alınan yazı da ihale dosyasına konulacaktır.

Bu ihalede benzer iş olarak: Pastane, Büfe, Kantin, Çay Ocağı, Kafeterya, Catering, Lokal işleri sayılacaktır.

C-İhaleye Katılamayacak Olanlar

1) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun değişik 6. Maddesinde yazılı gerçek ve tüzel kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun değişik 6. Maddesinde yazılı gerçek ve tüzel kişiler, ihaleye iştirak etmeleri halinde geçici teminatları, ihale uhdelerinde bırakılmış ve sözleşme imzalamış olmaları halinde ise kesin teminatları gelir kaydedilerek, sözleşmeleri fesih edilir.

2) Son 1 (bir) yıl içerisinde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde Kantin/Büfe/Çay Ocağı vb. yerlerinin işletmeciliği ihalesi uhdesinde bırakıldığı halde, taahhüdünü yerine getirmeyen, sözleşme imzalamayan, kiracısı bulunduğu kurumlara kira bedellerini vadesinde ödememiş olan ve kiracının kusurlarından dolayı kurumlarımızca sözleşmesi tek taraflı feshedilen istekliler ihaleye katılamazlar.

3) Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak, taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile kasıt ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihaleye katılamazlar.

4) Terör örgütlerine iltisağı veya bunlarla irtibatı olduğu tespit edildiği, Olağanüstü Hal Bürosu, MİT veya Emniyet Müdürlüğünce bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.

5) İhale tarihi itibariyle İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı Sağlık Tesislerine kira alacaklarından doğan vadesi geçmiş borcu bulunanlar ihaleye katılamaz. Kira alacaklarından doğan vadesi geçmiş borcu bulunanların, borcu ödediğini gösterir belgeyi (kurum yazısı, dekont) ihale dosyasında bulundurmaları halinde ihaleye iştirak edebilirler.

D-İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüz Konak Hizmet Binası Sümer Mah.451 Sok. No:2 Konak/İZMİR adresinden ücretsiz olarak görülebilir.

E-İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar (İzmir İl sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığına) tekliflerini sunacaklardır. Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 2886 Sayılı Kanunun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhaleye posta ile katılım halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

F) İhaleye iştirak edenler kira şartnamesinin genel ve özel hükümlerine ait tüm maddeleri önceden okumuş ve kabul etmiş sayılır.

H) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLANEN DUYURULUR.

Yorumlar (0)
36
az bulutlu
Namaz Vakti 05 Temmuz 2020
İmsak 03:58
Güneş 05:46
Öğle 13:21
İkindi 17:15
Akşam 20:46
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 30 63
2. Trabzonspor 29 58
3. Sivasspor 29 53
4. Galatasaray 29 52
5. Beşiktaş 29 50
6. Fenerbahçe 30 49
7. Alanyaspor 30 48
8. Göztepe 30 38
9. Gaziantep FK 30 38
10. Antalyaspor 30 37
11. Kasımpaşa 29 35
12. Gençlerbirliği 30 32
13. Denizlispor 30 32
14. Malatyaspor 30 29
15. Çaykur Rizespor 29 29
16. Kayserispor 29 28
17. Konyaspor 29 27
18. Ankaragücü 30 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 31 57
2. Bursaspor 32 55
3. Adana Demirspor 31 54
4. Erzurum BB 31 53
5. Akhisar Bld.Spor 31 51
6. Fatih Karagümrük 31 50
7. Altay 31 50
8. Ümraniye 31 44
9. Keçiörengücü 31 44
10. Giresunspor 31 44
11. Menemen Belediyespor 32 42
12. Balıkesirspor 31 35
13. İstanbulspor 31 34
14. Altınordu 32 33
15. Boluspor 31 30
16. Osmanlıspor 31 24
17. Adanaspor 32 21
18. Eskişehirspor 31 12
Takımlar O P
1. Liverpool 32 86
2. Man City 32 66
3. Leicester City 33 58
4. Chelsea 33 57
5. M. United 33 55
6. Wolverhampton 33 52
7. Arsenal 33 49
8. Sheffield United 33 48
9. Burnley 33 46
10. Tottenham 32 45
11. Everton 32 44
12. Newcastle 32 42
13. Crystal Palace 33 42
14. Southampton 32 40
15. Brighton 33 36
16. West Ham 32 30
17. Watford 33 28
18. Aston Villa 32 27
19. Bournemouth 33 27
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 77
2. Barcelona 33 70
3. Atletico Madrid 34 62
4. Sevilla 33 57
5. Villarreal 33 54
6. Getafe 33 52
7. Real Sociedad 33 50
8. Athletic Bilbao 34 48
9. Valencia 34 47
10. Granada 34 47
11. Osasuna 33 44
12. Levante 33 42
13. Real Valladolid 34 39
14. Real Betis 34 38
15. Deportivo Alaves 34 35
16. Eibar 33 35
17. Celta de Vigo 34 35
18. Mallorca 34 29
19. Leganés 33 25
20. Espanyol 33 24